Krav for af være på avlslisten

Interne avlsregler i Dansk Weimaraner Klub, som skal være opfyldt for at få hunde på hanhundeliste og tæveliste, og endvidere få afkommet formidlet på hvalpelisten uden anmærkninger.

Disse krav, er besluttet på generalforsamlinger i Dansk Weimaraner Klub.

HD status A eller B.

Mindst have opnået Very Good (i ÅK, BK eller CK) på anerkendt FCI udstilling

Have opnået en af nedenstående kombinationer af jagtlige prøver:

1:  

      –    Markprøve præmiering kombineret med

  • Lille apporteringsprøve, udviddet apporteringsprøve eller Slæb og apporteringsprøve
  • 400 m 3 timers schweiss prøve (schweiss prøven skal med, hvis ikke man vælger slæb og apporteringsprøven, idet næse arbejdet på spor er vigtigt)

Eller

2:

  • UT og AT (begge prøver bestået) eller VJP og HZP (begge prøver bestået)

Eller

3:

  • Dansk Fuldbrugsprøve eller VGP (Tysk fuldbrugsprøve) bestået.

Ved brug af udenlandsk avlspartner skal ovenstående kriterier godkendes i Dansk Weimaraner Klub og en godkendelse skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring til DKK.

Tyske hanhunde er avlsgodkendte ved aftale imellem DWK og DKK, hvis de opfylder følgende krav: bestået VJP og HZP, være HD fri A1/A2 eller B1, samt have opnået minimum VG/VG = VG.

Formidling af hvalpe som ikke opfylder interne avlsregler:

På Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling den 23. marts 2024, blev det besluttet at Dansk Weimaraner Klub fremover, kan formidle weimaraner hvalpe, som ikke opfylder ovenstående interne avlsregler. Hvalpene kan formidles på hvalpelisterne i klubben, men det vil tydeligt fremgå, hvilke interne avlsregler, som der ikke er opfyldt i den pågældende parring. Der er krav om at hvalpene skal være stambogsførte ved DKK, og opdrætter skal være medlem af Dansk Weimaraner Klub.

En hund som to gange på en anerkendt prøve eller udstilling eller en kombination heraf bliver diskvalificeret grundet aggressiv adfærd, må ikke optræde på DWK’s avlslister, og der skal ikke gives nogen form for hvalpeformidling fra DWK’s side, såfremt hunden alligevel måtte blive brugt til avl.
Læs mere om krav

Hunden må maksimalt få 30 hvalpe, eller fire kuld i dens levetid, herefter fjernes den fra avlslisten. Når hunden når 10 år for hanhunde, eller 8 år for tæver, overflyttes hunden til veteranlisten, og udgår derved af DWK´s avlslister.
Ejeren skal være medlem af Dansk Weimaraner Klub og være bosiddende i Danmark.

Skal din hund med på listen, så udfyld nedenstående formular:

Ved at tilmelde hunden er jeg indforstået med at hunden skal opfylde de på tilmeldingsdagen givende krav for optagelse, samt de ejer oplysninger som er angivet i denne formular offentliggøres på Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside. Du bedes også sende 2 – 4 gode billeder af hunden til brug på siden. Hvert billede bør helst være mindst 5 Mb og ikke over 20 Mb. Som udgangspunkt medtages bedste resultat for hver prøve (f.eks. en hund har en arpporterings prøve bestået med hhv. 27 og 30 point. Her vises “Bestået 30 point”)