Avls anbefalinger

Dansk Weimaraner Klub har følgende avlsanbefalinger

Avlsrestriktioner:

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises iøvrigt til DKK’s stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Weimaraner Klubs og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende være opfyldt:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK

2. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good (i Åben klasse, Brugsklasse eller Champion klasse)

3. Begge forældredyr skal før parring som minimum

  • Hunden skal som minimum have bestået anerkendt DJU alm. apporterings prøve eller slæb – og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve, samt have en præmiering på en anerkendt 400m/3t schweissprøve.
  • Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i unghundeklasse eller åbenklasse, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i brugshundeklasse eller fuldbrugsprøve.
  • Eller have bestået UT test ved Jagtbrugshunde.dk, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have bestået en AT test ved Jagtbrugshunde.dk.
  • Eller have bestået en VJP i Tyskland, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have bestået en HZP i Tyskland.

4. Indavlsgraden må ikke overstige 3,125% beregnet på 3 generationer.

5. Ved brug af udenlandsk avlspartner skal ovenstående kriterier godkendes i Dansk Weimaraner Klub og en godkendelse skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring til DKK.

Indført 27. februar 2013, men punkt 4. og 5. er dog først indført 11. maj 2015 og punkt 3. indført 08.april 2018. Punkt 3. er opdateret 21. april 2021

Ifølge “Bekendtgørelse om halekupering af visse hunderacer” må halekupering foretages på hvalpe efter Weimaraner. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. september 1991.
Fra den 1. juni 2011 vil der være krav om, at der – sammen med registreringsanmeldelsen af kuldet – fremsendes en dyrlægeattest, hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er 4 dage gamle.