Klubben

Dansk Weimaraner Klubs formål

Klubbens formål er i samarbejde med Dansk Kennel Klub (DKK), og i overensstemmelse med DKK`s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at udbrede og fremme kendskabet til den korthårede og den langhårede Weimaraner.

DWK indgår som selvstændig klub under DKK, og er som sådan underlagt de vedtægter og ordensregler, der er gældende for DKK.

Klubben er medlem af SJD.
SJD – er fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark. Det er en sammenslutning af 13 specialklubber under Dansk Kennel Klub, som hver repræsentere en stående jagthunderace.

Samt 5klub samarbejde som er et prøvesamarbejde for afholdelse af fælles udstillinger, markprøver, vinderklasser, apporteringsprøver og ræveslæbsprøver.

Samarbejdet har eksisteret siden 1994 og har altså 30 års jubilæum i 2024.

Generalforsamling 2024

Læs mere

Nyt medlem

Læs mere

Bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder i DWK

Læs mere

Dansk Weimaraner Klub Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for lokalarbejde i kredsene i DWK

Læs mere

Avlsrådet & hvalpeformidling

Læs mere

Webmaster

Læs mere