Fremtidens prøver

Fremtidens prøver

I forbindelse med udfærdigelse af de nye regler for markprøver i åbenklasse, inviterer vi hundefører, dommere og dommer- aspiranter i den kontinentale gruppe til et orienteringsmøde om fremtidens prøver. møderne foregår på Vedsøvej 16 8800 Viborg d.21/5 og i Stenlille Jagtforening Plantagevej 1c 4180 Sorø d. 23/5 2024 begge møder starter kl.19,00

Tidsplan for høringen.

1. juni. Sidste frist for høringssvar til formændene.

16. juni. Klubberne fremsender deres i indkommende forslag. De fremsendte forslag skal

være behandlet i klubberne inden de fremsendes til de øvrige klubber.

26. juni Klubberne behandler egne og indkommende forslag.

27. juni. Specialklub formændene mødes og behandler forslagene.

På vegne af Dansk

Weimaraner Klub

Venlig hilsen

Brian Visby Hansen