Ændret krav for at opnå DKCH

Ændret krav for at opnå DKCH

Til Dansk Weimaraner Klub

v/formand Brian Visby Hansen

Hej Brian

Tak for jeres ansøgning, som er blevet godkendt af DKK’s bestyrelse.

Fra og med 1. januar 2025 ændres formuleringen i udstillingsreglementet vedr. tillægskrav for Weimaraner (begge hårlag) for at opnå titlen DKCH til følgende:

Tillægskrav for racer i gruppe 7 for at opnå titlen Dansk eksteriørchampion – DKCH:

Hunden skal have opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på en DKK anerkendt markprøve, samt bestået enten slæb- og apporteringsprøve eller SJD / DJ udvidet apporteringsprøve. Alternativt skal hunden have bestået de tyske avlsprøver VJP + HZP, eller have bestået de dansk avlsprøver UT + AT. Hunden skal tillige have HD status A eller B.

God dag!

Med venlig hilsen/Best regards

DANSK KENNEL KLUB

Jette Nielsen

Afdelingsleder/Head of department

Udstillingsafdelingen/Show department

Udvalgssekretær for DKK’s udstillingsudvalg, dommerpåsætningsudvalg og standardkomité e-mail: jeni@dkk.dk

tlf./tel. +45 5618 8126

DANSK KENNEL KLUB

Parkvej 1 · DK-2680 Solrød Strand