Avlsrådet & hvalpeformidling

Dansk Weimaraner klubs avlsråd

Avlsrådet er udpeget af bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub, og som udgangspunkt så er der et medlem fra bestyrelsen repræsenteret i avlsrådet.

Avlsrådets opgave er at stå til rådighed for Dansk Weimaraner Klubs medlemmer i forhold til vejledning om hensigtsmæssig avl, og endvidere at stå til rådighed for DKK i forhold til racen.

Avlsrådets arbejde består i følgende:

Holde sig ajour med hvilke hunde der er på avlslisterne, henholdsvis hanhundelisten og tævelisten.
Vejlede medlemmer, hvis de ønsker at modtage vejledning i forhold til valg af avlspartner, både hvad angår danske og udenlandske avlspartnere.

Bistå med råd og vejledning til købere af Weimaraner hvalpe.

I forhold til at avlsrådet kan anbefale en hund i forbindelse med vejledning omkring avl, så skal de pågældende hunde være kvalificeret til at indgå på avlslisterne under Dansk Weimaraner Klub, hvilket vil sige at de skal opfylde de krav, som klubben har i forhold til præmieringer på jagtlige prøver, eksteriør og helbredsmæssige krav. Disse krav findes på hjemmesiden under krav for avl og formidling af hvalpe igennem Dansk Weimaraner klub.

Endvidere kan avlsrådet ikke anbefale udenlandske hunde, som ikke har jagtlige prøver, eksteriør og helbredsmæssige resultater, som svarer til de krav som foreligger for danske Weimaranere.

Siddende i avlsrådet er:

Bjarne Nürnberg
Tlf.: 61 70 54 52

Karin Høy
Tlf.: 40 28 99 13

Mail til avlsrådet:

avlsraad@weimaraner.dk