Ændring af Avlskrav for Weimaraner

Ændring af Avlskrav for Weimaraner

Bestyrelsen har fået godkendt forslaget, som blev vedtaget på generalforsamlingen vedrørende ændring af avlsanbefalinger og for opnåelse af stambog plus.

Nedenfor er mail modtaget, med tidligere krav, og de fremtidige krav som er gældende.

På bestyrelsens vegne

Brian Visby Hansen

Nedenfor mail med bekræftelse fra DKK

Fra: Freja Dahl <FrDa@dkk.dk> Dato: 30. maj 2024 kl. 12.54.16 CEST Til: formand.weimaraner@gmail.com Emne: SV: Ansøgning vedrørende ændring i kravene for opnåelse af stambog plus

Kære Brian

SU har nu behandlet klubbens ansøgning.

SU godkender at teksten i racens avlsanbefalinger ændres

Fra:

Begge forældredyr skal før parring have bestået en jagtlig prøve, som f.eks. apporteringsprøve, vand slæb & apporteringsprøve, udvidet apporteringsprøve, schweisprøve, markprøve eller ræveslæbsprøve – anerkendt af DJU/DJ/DKK FRDA 7 eller UT og AT (begge prøver fra jagtbrughunde) eller VJP og HZP (begge prøver bestået)

Til:

Begge forældredyr skal før parring have bestået: En apporterende prøve med skud og minimum en anden anerkendt jagtlig prøve under SJD, DJ eller DKK Eller: UT og AT (begge prøver bestået) eller VJP og HZP (begge prøver bestået).

Rettelserne vil fremgå på hjemmesiden