Bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub

Klubben skal til enhver tid varetage medlemmernes interesser i forhold, der inden for klubbens rammer vedrører udøvelsen af deres arbejde med bevarelse og forbedring af racens standard, sundhed, brugsegenskaber, eksteriør og temperament.

Formand

Formand
Brian Visby Hansen

Tokeskovvej 4
Lindebjerg, 5560 Aarup

Tlf. 53 54 15 14

formand@weimaraner.dk

Kasserer

Kasserer
Frank Peter Sørensen

Slagelse Landevej 79, Hulby
4220 Korsør

Tlf. 71 92 00 11

kasserer@weimaraner.dk

Sekretær

Sekretær
Lone Otto

Sommervej 2
4040 Jyllinge

Tlf. 40 61 33 33

sekretaer@weimaraner.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Britta Schougaard

Åmosevej 20
4450 Jyderup

Tlf. 60 84 49 15

bestyrelsesmedlem1@weimaraner.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
Bjarne Nürnberg

Vedtoftevej 33
5620 Glamsbjerg

Tlf. 61 70 54 52

bestyrelsesmedlem2@weimaraner.dk