Dansk Weimaraner Klub har følgende avlsrestriktioner, avlsanbefalinger og formidlingskrav 

Avlsrestriktioner:

Avlsrestriktioner er betingelser, som er opsat i DKK, og er således de minimumskrav som der er i forhold til at få stambogsført afkommet efter en parring.

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B)

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.

Der henvises i øvrigt til DKK’s stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

Avlsanbefalinger er krav som er opsat ved en aftale imellem DKK og Dansk Weimaraner Klub, og som beskriver de ting, som skal være til stede ved forældre dyrene i forbindelse med en parring, og at hvalpene derved kan få påtegningen på stambogen ”Denne hund er avlet efter Dansk Weimaraner Klubs og DKK’s avlsanbefalinger”

(Opmærksomheden skal henledes på at der er vedtaget nye avlsanbefalinger på DWK’s generalforsamling 2024, men disse ikke godkendt ved DKK endnu, hvorfor det er nedenstående der fortsat er gældende)

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK

2. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good (i Åben klasse, Brugsklasse eller Champion klasse)

3. Begge forældredyr skal før parring have bestået: En apporterende prøve med skud og minimum en anden anerkendt jagtlig prøve under SJD, DJ eller DKK Eller: UT og AT (begge prøver bestået) eller VJP og HZP (begge prøver bestået).

4. Indavlsgraden må ikke overstige 3,125% beregnet på 3 generationer.

5. Ved brug af udenlandsk avlspartner skal ovenstående kriterier godkendes i Dansk Weimaraner Klub og en godkendelse skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring til DKK.

Indført 27. februar 2013, men punkt 4. og 5. er dog først indført 11. maj 2015. pkt. 3 ændret efter generalforsamlingsbeslutning 2024.

Forklaring til farver

2075 sø/k (korthåret)
1402 gr/k (korthåret)
1711 ra/k (korthåret)
2076 sø/k (korthåret efter langhåret)
1403 gr/kl (korthåret efter langhåret)
1712 ra/kl (korthåret efter langhåret)

Hårlag

Hvalpe registreres som moderens hårlagsvariant og kan, første gang de udstilles i en officiel klasse, omregistreres til anden hårlagsvariant. Hårlaget noteres på dommerkritikken, som underskrives af en for racen autoriseret dommer (påført den 29.01.2019)

Interne avlsregler i Dansk Weimaraner Klub, som skal være opfyldt for at få hunde på hanhundeliste og tæveliste, og endvidere få afkommet formidlet på hvalpelisten uden anmærkninger.

Disse krav, er besluttet på generalforsamlinger i Dansk Weimaraner Klub.

HD status A eller B.

Mindst have opnået Very Good (i ÅK, BK eller CK) på anerkendt FCI udstilling

Have opnået en af nedenstående kombinationer af jagtlige prøver:

1:  

      –    Markprøve præmiering kombineret med

  • Lille apporteringsprøve, udviddet apporteringsprøve eller Slæb og apporteringsprøve
  • 400 m 3 timers schweiss prøve (schweiss prøven skal med, hvis ikke man vælger slæb og apporteringsprøven, idet næse arbejdet på spor er vigtigt)

Eller

2:

  • UT og AT (begge prøver bestået) eller VJP og HZP (begge prøver bestået)

Eller

3:

  • Dansk Fuldbrugsprøve eller VGP (Tysk fuldbrugsprøve) bestået.

Ved brug af udenlandsk avlspartner skal ovenstående kriterier godkendes i Dansk Weimaraner Klub og en godkendelse skal vedlægges sammen med anmodning om stambogsføring til DKK.

Tyske hanhunde er avlsgodkendte ved aftale imellem DWK og DKK, hvis de opfylder følgende krav: bestået VJP og HZP, være HD fri A1/A2 eller B1, samt have opnået minimum VG/VG = VG.

Formidling af hvalpe som ikke opfylder interne avlsregler:

På Dansk Weimaraner Klubs generalforsamling den 23. marts 2024, blev det besluttet at Dansk Weimaraner Klub fremover, kan formidle weimaraner hvalpe, som ikke opfylder ovenstående interne avlsregler. Hvalpene kan formidles på hvalpelisterne i klubben, men det vil tydeligt fremgå, hvilke interne avlsregler, som der ikke er opfyldt i den pågældende parring. Der er krav om at hvalpene skal være stambogsførte ved DKK, og opdrætter skal være medlem af Dansk Weimaraner Klub.

En hund som to gange på en anerkendt prøve eller udstilling eller en kombination heraf bliver diskvalificeret grundet aggressiv adfærd, må ikke optræde på DWK’s avlslister, og der skal ikke gives nogen form for hvalpeformidling fra DWK’s side, såfremt hunden alligevel måtte blive brugt til avl.

Hunden må maksimalt få 30 hvalpe, eller fire kuld i dens levetid, herefter fjernes den fra avlslisten. Når hunden når 10 år for hanhunde, eller 8 år for tæver, overflyttes hunden til veteranlisten, og udgår derved af DWK´s avlslister.
Ejeren skal være medlem af Dansk Weimaraner Klub og være bosiddende i Danmark.