Krav for avl og formidling af hvalpe

Følgende krav skal være opfyldt for at være på avlslisten

HD status A eller B.

Mindst have opnået Very Good (i ÅK,BK eller CK) på anerkendt FCI udstilling

  • Hunden skal som minimum have bestået anerkendt DJU alm. apporterings prøve eller slæb – og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve, samt have en præmiering på en anerkendt 400m/3t schweissprøve.
  • Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i unghundeklasse eller åbenklasse, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have en præmiering på anerkendt markprøve i brugshundeklasse eller fuldbrugsprøve.
  • Eller have bestået UT test ved Jagtbrugshunde.dk, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have bestået en AT test ved Jagtbrugshunde.dk.
  • Eller have bestået en VJP i Tyskland, samt have bestået DJU alm. apporterings prøve eller slæb -og apporteringsprøve eller DJ udvidede apporteringsprøve.
  • Eller have bestået en HZP i Tyskland.
  • Have en DKK stamtavle.

En hund som to gange på en anerkendt prøve eller udstilling eller en kombination heraf bliver diskvalificeret grundet aggressiv adfærd, må ikke optræde på DWK’s avlslister, og der skal ikke gives nogen form for hvalpeformidling fra DWK’s side, såfremt hunden alligevel måtte blive brugt til avl.
Læs mere om krav

Hunden må maksimalt få 30 hvalpe, eller fire kuld i dens levetid, herefter fjernes den fra avlslisten. Når hunden når 10 år for hanhunde, eller 8 år for tæver, overflyttes hunden til veteranlisten, og udgår derved af DWK´s avlslister.
Ejeren skal være medlem af Dansk Weimaraner Klub og være bosiddende i Danmark.

Skal din hund med på listen, så udfyld nedenstående formular:

Ved at tilmelde hunden er jeg indforstået med at hunden skal opfylde de på tilmeldingsdagen givende krav for optagelse, samt de ejer oplysninger som er angivet i denne formular offentliggøres på Dansk Weimaraner Klubs hjemmeside. Du bedes også sende 2 – 4 gode billeder af hunden til brug på siden. Hvert billede bør helst være mindst 5 Mb og ikke over 20 Mb. Som udgangspunkt medtages bedste resultat for hver prøve (f.eks. en hund har en arpporterings prøve bestået med hhv. 27 og 30 point. Her vises “Bestået 30 point”)