Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Husk ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 23. marts 2024 klokken 17:30 i Salbrovad Hallen, Salbrovad 30, 5610 Assens.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Godkendelse af budget for indeværende år
 7. Fastsættelse af kontingent for 2025
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af Kasserer – Frank Sørensen er på valg, og modtager genvalg.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Britta Schougaard og Bjarne Nürnberg er på valg, og modtager genvalg.
 11. Valg af 3 suppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Evt.

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

Revideret regnskab og indkommende forslag kan ses her:

Generalforsamling 2024 – weimaraner