Bestyrelsen orienterer

Bestyrelsen orienterer

Tidligere har vi i bestyrelsen oplyst om at vi i Dansk Weimaraner Klub havde modtaget en stævning, med et erstatningskrav på 13.500 kr. med påstand om brud på ophavsrettigheder i forhold til billeder der lå på vores hjemmeside www.weimaraner.dk og på www.jagtbrugshunde.dk

Der har været afholdt møde med Retten i Odense og sagsøger, og I den forbindelse var bestyrelsen blevet enige om, at vi ikke ønskede at betale nogen form for erstatning for brug af billeder, da vi i bestyrelsen var overbeviste om at vi ikke havde gjort noget forkert.

Undertegnede indgik på mødet et forlig, som lød på, at vi kunne godkende at betale retsafgiften i sagen på 750 kr. og derved kunne vi afslutte sagen, så bestyrelsen kunne bruge tid og kræfter på bestyrelsesarbejdet i stedet for en retssag.

På bestyrelsens vegne.

Brian Visby Hansen