Championater i Danmark og internationalt

Klubchampion DWK (KLBCH)

Et klubcertifikat opnås ved at blive 1. vinder med CK i championklassen på klubbens egne udstillinger.
For at blive klubchampion skal hunden have opnået 4 klubcertifikater ved mindst 3 forskellige dommere, samt have DKCH titlen (ændring 07.04.18).
Når de 4 klubcertifikater og DKCH titlen (ændring 07.04.18) er opnået, sender ejeren kopi af de 4 udstillingskritikker til DWK, og anmoder om en bekræftelse.
DWK udsteder et klubchampiondiplom til ejeren, som bekræftelse på opnåelse af titlen.
Klubchampiondiplomet kan ejeren bruge som dokumentation overfor DKK i forbindelse med registrering af titlen KLBCH på stambogen.
Anmodningen om registrering af titlen og omkostninger i denne forbindelse påhviler ejeren.
 

Jagtchampionat (DKJCH)

Brugsprøve 1. præmie på dansk brugsprøve
Fuldbrugsprøve 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve
Vinderprøve Stambogsført rangering som “vinder” på vinderprøve eller fuldbrugsprøvemesterskabet
Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
   

 
Vinderprøve a. Tre gange 1. vinder på vinderprøve, hvoraf de to skal være opnået om efteråret, hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal – uanset b – være opnået på dansk vinderprøve fælles for alle kontinentale racer. Den ene af de to øvrige kan opnås på norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.

b. Hos kontinentale racer tæller rangeringen “bedste hund” med 1. præmie på fuldbrugsprøve og 1. vinder på fuldbrugsprøvemester-skabet som 1. vinder i vinderklasse.

Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
   
Internationalt Brugschampionat (INTBCH)

Internationalt Brugschampionat – tildeles hunde med  

  • 2 CACITer under 2 forskellige dommere
  • mindst very good i brugshundeklasse eller åben klasse på en international udstilling opnået efter 15 måneders alder

     

Sporchampionat (DKSCH)

Schweissprøve 1. præmie 400 meter 3 timer
Schweissprøve 1. præmie 400 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 40 timer
Ovenstående resultater skal være opnået på prøver i Danmark


   

Eksteriørchampionat (DKCH) 
Udstilling Certifikat opnået mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub. 

Sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Markprøve 1. præmie opnået i åben- eller brugsklasse på en af Dansk Kennel Klub anerkendt prøve
Slæb- og apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve Bestået
HD Fotograferet med resultatet A eller B

Dansk Junior-/Veteran Champion (DKJUCH, DKVECH)
Der kan konkurreres om certifikater til disse championater på alle danske certifikatudstillinger fra og med 1. januar 2018, dvs. både på DKK’s internationale og nordiske udstillinger, på kredsenes nationale udstillinger og på udstillinger afholdt af DKK’s specialklubber.
Kriteriet for at opnå junior- eller veterancertifikat vil være Excellent med CK.

Kravet for at opnå titlerne er 3 x junior- eller veterancertifikater under 3 forskellige dommere.

Junior- og veteranchampionat giver IKKE adgang til championklassen, der er ingen 1-certs regel og der er ikke prøvekrav til disse titler.Ny regler! – Nordisk Champion (NORDCH) bliver erstattet af Nordisk Udstillingschampion (NORDICCH)

(gamle regler indtil udgang 2019!)
Nordisk Champion titlen – tildeles hunde der har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande

Nye regler fra 01.01.2018
For at opnå titlen som Nordisk Udstillingschampion skal følgende være opfyldt:

  • Hunden skal have opnået national titel som eksteriørchampion i det land, hvor hunden er registreret, dvs. DKCH for hunde, der er registreret i Danmark.
  • Hunden skal være tildelt tre nordiske udstillingscertifikater fra tre forskellige nordiske lande, tildelt af tre forskellige dommere. Mindst ét af de tildelte nordiske udstillingscertifikater skal være opnået, efter hunden er fyldt 24 måneder. (Der er dog lavet en særregel for hunde, som er registreret i Island grundet gældende karantæneregler).
    Du kan læse mere om de nordiske udstillinger og Nordisk Kennel Union her


Svensk, norsk eller finsk Champion (SECH, NOCH, FINCH)

Svensk, norsk eller finsk eksteriørchampionat – tildeles hunde med  

  • dansk eksteriørchampionat
  • 1 certifikat (CAC) på svensk, norsk eller finsk udstilling
International Champion (INTCH CIE og INTCH CIB)
 

Regler for internationale championater:
For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 genera­tioner.
Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).
 

Internationalt eksteriørchampionat (INTCH):

For samtlige racer gælder, at hvis hundens sidste CACIB er opnået inden den 1. januar 2008, skal hunden have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for importerede, lovligt halekuperede hunde.
 

CIE (uden prøve)

Fire CACIB’er i mindst tre forskellige lande under mindst tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
 

CIB (med prøve)

To CACIB’er i to forskellige lande under to forskellige dom­mere. 
Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Når samtlige CACIB’er samt øvrige krav for opnåelse af inter­nationalt championat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK ved indsendelse af nedenstående blanket. DKK ansøger herefter FCI om godkendelse.
 

Tildeling af CACIB (internationalt certifikat):

CACIB uddeles på internationale udstillinger i Bedst i Køn klasse.
Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse.
Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres af FCI (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).

SKEMAER TIL ANSØGNING AF CHAMPIONAT

https://www.weimaraner.dk/wp-content/uploads/2022/06/DKCH-skema.pdf