Struktur og prøveudvikling i SJD regi – Hvad syntes I?

Som nogle af jer sikkert har læst (Jagthunden og FB), er SJD i gang med en større revision af prøvesystemet for stående hunde i Danmark. I projektet er der lagt en høringsperiode ind fra den 1 til 29/11-2022, hvor I har mulighed for at melde ind til bestyrelsen i DWK, hvad I syntes der skal foretages af ændring, tilføjelser eller andet i relation…
Læs mere

Danmarks Jægerforbund melder sig ud af SJD

Den 22. september 2021 blev jeg af formanden for Danmarks Jægerforbund orienteret om, at hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har besluttet, at DJ skal udtræde af SJD. Baggrunden for denne beslutning er, at hovedbestyrelsen har vedtaget en ny strategi for hundearbejdet i DJ. DJ er naturligvis i sin gode ret til at træffe en sådan beslutning, som jeg imidlertid beklager og anser for at…
Læs mere

Ændringer i bestyrelsen

Rasmus Aalykke Dal, som blev valgt til bestyrelsen på sidste generalforsamling har desværre, grundet personlige årsager, været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub. Derfor har bestyrelsen indkaldt 2. suppleant til bestyrelsen, idet 1. suppleanten ikke ønskede at indtræde i bestyrelsen, idet hun hellere ville bruge sine kræfter i avlsrådet. Derfor vil bestyrelsen i Dansk Weimaraner Klub, gerne byde velkommen til…
Læs mere