Ordinær generalforsamling 2024

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 23. marts 2024 klokken 17:30 i Salbrovad Hallen, Salbrovad 30, 5610 Assens.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Godkendelse af budget for indeværende år
 7. Fastsættelse af kontingent for 2025
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af Kasserer – Frank Sørensen er på valg, og modtager genvalg.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Britta Schougaard og Bjarne Nürnberg er på valg, og modtager genvalg.
 11. Valg af 3 suppleanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14.  Evt.

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Indkommende forslag og regnskab kan ses på klubbens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes efter afholdelse af klubbens hovedprøve den 23. marts 2024, og der vil inden generalforsamlingen være mulighed for at spise aftensmad ved særskilt tilmelding og egen betaling. Der vil komme annonce vedrørende tilmelding til spisning på et senere tidspunkt, med bindende tilmelding.

 

Vel mødt – Bestyrelsen

Date

23 mar 2024
Expired!

Time

17:30

Location

Salbrovadhallen, Salbrovad 30, 5610 Assens.