Jagtbrugshunde.dk Indbyder til efterårs anlægstest AT – 2024

På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som er født efter d. 1. oktober 2022.

På prøverne har medlemmer af klubber i Jagtbrugshunde.dk samarbejdet, fortrinsret. Medlemmer
af andre specialklubber optages på prøverne, hvis muligt. Hundeføreren skal være medlem af sin
races Specialklub.

Ved fuldtegning eller for få hunde, skal der forventes at man kan blive flyttet til en anden prøve,
hvis der er mulighed for det.

På prøverne skal medbringes stambog, lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for
gyldige vaccinationer. Uden disse ingen start.

Husk at medbringe vildt på prøven, 2 ænder og 1-2 kaniner/harer, samt 4 patroner cal. 12!
Hvis man selv ønsker at skyde på prøven, skal jagttegn medbringes og fremvises.

Tilmeldingen på hundeweb.dk under type: Jagtbrugshunde.dk

AT lørdag den 7. september, Jylland
Mødested: Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager
Mødetid: 08:00.
Max. Antal hunde: 8 Hunde – 2 hold.
Prøveleder: Leif Hansen
Mobil: 21920148
E-mail: vildholt58@gmail.com
Husk! Mad og drikke til hele dagen.
Tilmeldingsfrist: 20. august 2024

Date

07 sep 2024

Time

08:00

Location

Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager
Skrødstrupvej 13, 9550 Mariager