Jagtbrugshunde.dk Indbyder til efterårs anlægstest AT – 2024

På prøverne kan deltage, unghunde fra alle stående racer som er født efter d. 1. oktober 2022.

På prøverne har medlemmer af klubber i Jagtbrugshunde.dk samarbejdet, fortrinsret. Medlemmer
af andre specialklubber optages på prøverne, hvis muligt. Hundeføreren skal være medlem af sin
races Specialklub.

Ved fuldtegning eller for få hunde, skal der forventes at man kan blive flyttet til en anden prøve,
hvis der er mulighed for det.

På prøverne skal medbringes stambog, lovpligtig hundeansvarsforsikring og dokumentation for
gyldige vaccinationer. Uden disse ingen start.

Husk at medbringe vildt på prøven, 2 ænder og 1-2 kaniner/harer, samt 4 patroner cal. 12!
Hvis man selv ønsker at skyde på prøven, skal jagttegn medbringes og fremvises.

Tilmeldingen på hundeweb.dk under type: Jagtbrugshunde.dk

AT søndag den 8. september, Langeland
Mødested: Palle Jørgensen, Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing. Tlf. 61715944
Mødetid: 08:00.
Max. Antal hunde: 4 Hunde – 1 hold.
Prøveleder: Bjarne Nürnberg
Mobil: 61705452
E-mail: b.nyrnberg@mail.dk
Morgenkaffe til alle fra kl. 7.30
Husk! Mad og drikke til hele dagen.
Tilmeldingsfrist: 20. august 2024.

Date

08 sep 2024

Time

08:00

Location

Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing
Illebøllevej 38, 5900 Rudkøbing