GENERALFORSAMLING I DWK

Indkaldelse generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 26. februar 2022 klokken 13:00 i Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
6. Godkendelse af budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af kasserer
På valg Niels Kongsbak (modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Frank Peter
Sørensen)
10. Valg af bestyrelsesmedlem
11. Valg af 3 suppleanter
12. Valg af revisor
13. Valg af revisorsuppleant
14. Eventuelt
Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde mindst 3 uger forinden.
Indkommende forslag og regnskab kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage før generalforsamlingen.

Der tages forbehold for gennemførelsen af generalforsamlingen i Ejby hallerne grundet Corona, et alternativ kan blive meldt ud med kort varsel, så hold dig orienteret på hjemmesiden om eventuelle ændringer.

Date

26 feb 2022
Expired!

Time

13:00

Location

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby