Generalforsamling 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Weimaraner klub den 25. marts 2023 klokken 17:30 på Magretelund Gods, Margretelundsvej, 4640 Faxe.

 

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Godkendelse af budget for indeværende år
 7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af formand

Brian Visby Hansen er på valg og modtager genvalg.

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Lone Otto er på valg og modtager genvalg.

 1. Valg af 3 suppleanter
 2. Valg af revisor
 3. Valg af revisorsuppleant
 4. Eventuelt

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde mindst 3 uger forinden.

Indkommende forslag og regnskab kan ses på foreningens hjemmeside 10 dage før generalforsamlingen.

Vel mødt – Bestyrelsen

Date

25 mar 2023
Expired!

Time

17:30

Location

Magretelund Gods
Margretelundsvej, 4640 Faxe.